Tilskudsmuligheder

Sygeforsikringen Danmark
Hvis du er medlem af gruppe 1 eller 2, kan du få tilskud til fodbehandling og ortopædiske

fodindlæg hos enstatsautoriseret fodterapeut. Hvis du er medlem af gruppe 5 kan du kun
få tilskud til ortopædiske fodindlæg.

Læse mere om tilskuddet på:

Helbredstillæg fra kommunen
Pensionister kan søge om helbredstillæg for de ydelser, hvor der i forvejen gives tilskud fra den offentlige sygesikring.

Pensionister kan søge om udvidet helbredstillæg til fodbehandling, hvis kommunen vurderer at borgeren har behov for dette.
Personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan søge om støtte til ortopædisk fodindlæg
jævnføre Serviceloven.
Du skal henvende dig til din hjemkommune for at høre nærmere om, hvordan du søger.
Helbredstillægget bliver beregnet på baggrund af din formue.

Kommunen kan have indgået en prisaftale med en bestemt behandler eller leverandør.
Det betyder imidlertid ikke, at du skal benytte netop den behandler eller leverandør,
men dit tillæg vil blive beregnet ud fra det beløb, som prisaftalen lyder på.

Den offentlige sygesikring
Lider du af diabetes, nedgroede negle, svær leddegigt eller arvæv efter strålebehandling,

kan du få tilskudhos de fodterapeuter, som har et ydernummer.

FØNIX FODTERAPI HAR IKKE YDERNUMMER.