NYHED:
Jeg starter
Yoga-hold.
Klik på Fønix Yoga øverst på siden

Din garanti for professionel behandling

 

Lyst og luftigt lokale med udsigt til parken på en af sundhedsgangene i Vitapark i Odder

DIN GARANTI FOR PROFESSIONEL BEHANDLING.

Som statsautoriseret fodterapeut er jeg medlem af Danske Fodterapeuter.

Det er din garant for at jeg:

 • har en statsanerkendt og godkendt uddannelse
 • er uddannet til at yde professionel fodbehandling, fodterapi og almindelig fodpleje
 • fremstiller individuelle fodindlæg
 • behandler nedgroede negle ved bl.a. bøjlebehandling
 • vejleder i fodøvelser til forebyggelse af og bevarelse af fodens funktioner
 • vejleder i valg af fodtøj
 • foretager fysiologiske og neurologiske undersøgelser af foden
 • er uddannet i diabetes- og gigtrelaterede fodproblemer
 • er underlagt Styrelsen for Patientsikkerhed
 • er omfattet af en kollektiv erhvervsansvarsforsikring
 • er medlem af Danske Fodterapeuter og får dermed ajourført min viden